FK Stupava prevzala mladá krv

14.12.2015 12:54

Vedenie FK Stupava

 
  • predseda Dominik Katona, 
  • tajomník Ján Katona, 
  • športový riaditeľ Michal Pokorný, 
  • predseda revíznej komisie Martin Havran 
Predošlé vedenie sa rozhodlo odsúpiť, lebo nemalo záujem ďalej financovať klub, nedokázalo získať žiadnych sponzorov ani sa dohodnúť s vedením mesta na podmienkach budúcej spolupráce. Navyše klub nie je oprávnený v roku 2016 poberať 2% pre nezverejnenie využitia prostriedkov v predošlom roku a nepodal ani žiadosť v súlade s VZN na mesto o dotáciu na činnosť OZ. Nové vedenie prevzalo klub v snahe zachrániť aspoň výsledky práce s mládežou a muselo pristúpiť k nevyhnutnému kroku rozpustiť A-mužstvo. V situácii, kedy mesto nemá žiadne prostriedky bolo jedinou cestou dohodnúť sa s nájomcom areálu a teda zastupiteľstvom Interu Bratislava. 
Späť