Kontakt

Michal Pokorný0949 720 087 - tréner prípravky, športový riaditeľ 

Dominik Katona0944 071 357 - vedúci mládeže, Predseda FKM Stupava

pripravka.stupava@gmail.com   fkmstupava@gmail.com 

adresa štadióna: Parkč.1, Stupava 90031 - prístup z Novej ulice na parkovisko pri štadióne 

 (mapka)

korešpondenčná adresa: Kalinčiakova 22, Stupava 900 31

 

  • IČO: 50369849
 
  • BANKA: SK27 0200 0000 0037 0639 2353
 
  • Variabilný symbol: pri platbe členského uvádzajte rok narodenia dieťaťa  (meno, názov tréningovej kategórie "U" a obdobie úhrady
     uvediete do poznámky)

     


  viac info v sekcii Pre rodičov